Nedělní ohlášky 29. května 2016

28.05.2016 18:10

Dnes je 9. neděle v mezidobí. 

Zítra v pondělí je památka sv. Zdislavy z Lemberku, mše svatá s májovou pobožností bude na Zbraslavi v 16:30.

V úterý je svátek Navštívení Panny Marie: v tento den bude mimořádně na Zbraslavi mše svatá dopoledne v 9 hodin.

Ve čtvrtek se lze účastnit mše svaté v 18 hodin u sester karmelitek.

Pátek je první v měsíci; současně slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zveme Vás k večerní adoraci k sesterám karmelitkám (od 18 do 20 h) nebo do kostela ve Zvoli (od 20 do 20:30).

V sobotu a v neděli bude obvyklý pořad bohoslužeb: při mši svaté na Zbraslavi v 11 hodin přistoupí několik dětí k prvnímu svatému přijímání.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)