Nedělní ohlášky 29. listopadu 2015

27.11.2015 21:21

Dnes je 1. neděle adventní, začíná nový liturgický rok. Nedělní čtení se ode dneška berou z cyklu C. Na zítřek připadá svátek sv. Ondřeje, apoštola, na čtvrtek památka sv. Františka Xaverského, kněze-misionáře z řádu jezuitů. Pátek je první v měsíci - v ten den se lze účastnit adorace v kapli sester karmelitek od 18 do 20 hodin. V sobotu, která je rovněž první v měsíci, je možné se od 9 do 12 hodin účastnit adventní duchovní obnovy vedené P. Karlem Satoriou v kostele sv. Václava na Smíchově. Na akci navazuje mše svatá.

Ti, kdo chtějí přistoupit ke svátosti biřmování v květnu příštího roku, mají poslední možnost se ještě přihlásit, neboť již tuto sobotu od 9 hodin začne na faře v Modřanech příprava.

Toto úterý 1. prosince se sejde v 18 hodin pastorační rada.

V sobotu 5. prosince se koná u sester karmelitek "farní Mikuláš": více je na vývěsce.

Děkujeme farníkům za trpělivost s omezením pravidelných bohoslužeb. Zdá se, že situace se již v dohledné době zlepší, neboť Arcibiskupství pražské hodlá ustanovit k výpomoci v naší farnosti dalšího kněze. Modleme se za něho již nyní!

Příští neděli se koná sbírka určená pro bohoslovce pražského semináře. Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost! Mše svaté budou slouženy ve Zlatníkách, Zvoli, na Zbraslavi, a výjimečně také ve Vraném. Ve Zlatníkách bude po bohoslužbě obligátní kávové posezení.

Vánoční a novoroční bohoslužby jsou již vyvěšeny, lze je dohledat i na farním webu.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)