Nedělní ohlášky 3. ledna 2016

01.01.2016 22:59

Na dnešní neděli přesouváme v naší farnosti slavnost Zjevení Páně, včetně žehnání vody, kadidla a křídy. Ve 14 hodin se koná komentovaná prohlídka zbraslavského zámeckého kostela. V sakristii jsou stále ještě k dispozici nové barevné publikace o tomto chrámu.

Ve středu 6. ledna bude mimořádně v 9 hodin mše svatá ve zbraslavském kostele u mariánského oltáře.

Příznivce Tříkrálové sbírky, na níž se podílí i naše farnost, zveme na dobročinný koncert, který se bude konat ve zbraslavském kostele v pátek 8. ledna od 18 hodin.

Od příštího víkendu se trvale obnovují sobotní bohoslužby v Dolních Břežanech a nedělní ve Vraném na týdenní interval namísto dosavadního nouzového čtrnáctidenního. Neděle bude náležet svátku Křtu Páně, kterým končí liturgické vánoční období.  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)