NEDĚLNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVNA 2019

28.06.2019 22:03

Během července bude ve farnosti pravidelný pořad bohoslužeb až na tyto výjimky: 

Zrušena je sobotní mše svatá v 18 hodin v kapli sester karmelitek.

Ve Zlatníkách mše svatá bude sice každou středu od 18:15, nedělní osmá však pouze v neděli 7. a 21. července.

Podrobný rozpis na každý den viz výše (svátky a rozpis). Výjimečně může být nahrazena (zejm. ve Zvoli a Vraném) mše svatá bohoslužbou slova s podáváním sv. přijímání.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné a požehnané léto!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)