NEDĚLNÍ OHLÁŠKY 30. ZÁŘÍ 2018

28.09.2018 18:32

Dnes je 26. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na církevní školství. 

V podvečer od 17 hodin mají v kostele na Zbraslavi další část duchovní přípravy naši katechumeni, účastnit se mohou i další věřící. Dokončíme pasáž o křesťanské naději.

Bohoslužby ve farnosti budou v týdnu i příští neděli podle pravidelného pořádku. Pátek je první v měsíci říjnu, kromě mše svaté v 9 hodin v kostele sv. Jakuba se lze účastnit adorace svátostného Krista ve Zvoli od 19 do 19:30. U sester karmelitek tentokrát adorace nebude!

V sobotu, rovněž první v měsíci, budou mše svaté v 9 hodin na Zbraslavi (dp. Ježek) a večer v 18 hodin v Dolních Břežanech (J. M. kanovník Vladimír Kelnar) a rovněž v 18 hodin u sester karmelitek (dp. Laburda).

Ti, kdo jsou přihlášeni na sobotní farní pouť do Neratova, odjíždějí autobusem ze Zbraslavského náměstí v 7 hodin ráno. Doporučujeme vzít teplejší oblečení (Neratov leží v Orlických horách!). Zodpovědnou osobou je ing. Milan Čejka, duchovní doprovod poskytne P. Jan Gerndt.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)