Nedělní ohlášky 31. července

29.07.2016 14:48

Dnes je 18. neděle v mezidobí.

Na pondělí tohoto týdne připadá památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele Církve, zakladetele kongragace Redemptoristů. Ve čtvrtek je památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze, v pátek památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší, zároveň první pátek v měsíci. V sobotu je pak svátek proměnění Páně.

Mše svaté budou jako obvykle, tzn. v pondělí v 16:30 u Sv. Jakuba na Zbraslavi, ve čtvrtek v 18 hodin u sester karmelitek na Zbraslavi a v pátek v 16:30 opět u Sv. Jakuba, se svátostným požehnáním. Zveme Vás v tento den rovněž k adoracím Nejsvětější svátosti: ve Zvoli od 20 do 20:30 a u sester karmelitek od 18 do 20 h.

Příští víkend se konají bohoslužby rovněž v pravidelném pořádku.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)