Nedělní ohlášky 4. listopadu 2018

05.11.2018 14:58

V tomto týdnu je ve farnosti pravidelný pořad bohoslužeb i hodin náboženství. Až do čtvrtka včetně lze při návštěvě hřbitova získat plnomocné odpustky pro duše v očistci jakoukoli modlitbou za zemřelé; k tomu je třeba splnit obvyklé 3 podmínky, tj. sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na úmysly papeže. Děkujeme Vám za tento projev duchovního milosrdenství!

Na pátek připadá svátek výročí posvěcení baziliky Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele v Lateráně, prvního křesťanského chrámu v Římě.

Příští neděli se koná ve všech kostelích sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)