Nedělní ohlášky 6. prosince 2015

05.12.2015 10:14

Dnes je 2. neděle adventní. Sbírka je věnována na podporu pražského Arcibiskupského semináře. Ve Zlatníkách zveme po ranní mši svaté na farní kávu, na Zbraslavi bude pro přihlášené společný farní oběd. 

V pondělí je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve. V úterý slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Jde o svátek s doporučenou účastí na mši svaté. Na Zbraslavi bude proto mše svatá u mariánského oltáře odpoledne v 16:30, s možností přijetí svátosti smíření před nebo po bohoslužbě. Potom od 18 hodin následuje koncert. (V kostele v Malé Chuchli tento den mše svatá nebude.)

Také v sobotu, kdy je památka Panny Marie Guadalupské, bude na Zbraslavi mše svatá, a to v 9 hodin, opět u oltáře Zbraslavské Madony. Odpoledne v 16 hodin je bohoslužba s už nedělním formulářem v Dolních Břežanech.

Těm ovšem, kterým je možno putovat do katedrály sv. Víta, doporučujeme v sobotu 12. prosince spíše účast na symbolickém otevření "Svaté brány" Roku milosrdenství. Slavnost na Hradčanech začíná v 10 hodin, podrobnosti lze dohledat na webu Arcibiskupství pražského.

Příští neděli, která je 3. adventní, budou mše svaté ve Zlatníkách, Zvoli, Zbraslavi a Vraném nad Vltavou v obvyklých časech.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)