NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

04.05.2018 08:38

Jak jsme již oznámili, na Zbraslavi letos proběhne tato akce nikoli u Sv. Jakuba, ale ve hřbitovním (kdysi farním) kostele sv. Havla s tímto programem:

17:00 přivítání P. Karolem Laburdou, úvodní modlitba

17:15 exkurs do historie kostela sv. Havla

18:00 hudba v podání Zbraslavského chrámového sboru

18:30 historická přednáška prof. Jana Royta, zahrnující obnovené fresky v kostele

19:30 „V co katolíci nevěří“ - přednáška P. Jana Gerndta

20:30 Camino na kolečkách – projekce dokumentu o unikátní cestě vozíčkáře do Santiaga de Compostela

21:30 ukončení programu

 

Program v kostele sv. Jiří ve Vraném:

17:50 vyzvánění zvonem Sv. Markéta  

18:00 Přivítání P. Janem Gerndtem a ing. Alfonsem Limpouchem, zpívaná loretánská litanie

18:30 „V co katolíci nevěří“, „Humor v církvi dovolen“ - četba proložená hudbou: kytara, klavír

20:00 komentovaná prohlídka kostela, varhan a věže

20:30 koncert: varhany + saxofon

21:00 Střípky víry – fotografie motivované citáty z Bible a církevních textů, projekce

21:30 komentovaná prohlídka kostela, varhan a věže

19:30-22:00 možnost občerstvení v kavárně Stará škola u kostela, ochutnávka mešního vína

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)