NOC KOSTELŮ pátek 12. června

08.06.2020 10:38

Zbraslav, Sv. Jakub: otevřen od 17 do 21 hodin, v 18:30 přednáška s prohlídkou chrámu, PhDr. Martin Šámal

Dolní Břežany, sv. Máří Magdalena: kaple otevřena od 18 do 20 h

Vrané, sv. Jiří: kostel otevřen od 19 do 22 hodin

Zlatníky, sv. Petr a Pavel: kostel otevřen od 18 do 20 hodin. Od 18:00 modlitba sv. růžence, od 18:30 varhanní koncert (M. Šimek), mezi 19. a 20. hodinou volná prohlídka kostela

Zvole, sv. Markéta: kostel otevřen od 19 do 21 hodin

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)