Noc kostelů ve Zlatníkách - Hodkovicích

11.06.2015 13:58

Noc kostelů ve Zlatníkách-Hodkovicích

 

To by nebylo, aby nám na Noci kostelů nezapršelo! Pořádná průtrž posunula začátek programu o dobrou půl hodinu, ale to vůbec nevadilo. Nálada byla skvělá a již po páté se začali scházet rodiče s dětmi. Společnou modlitbou jsme zahájili letošní čtvrtý ročník a pak se program rozběhl naplno.

Čekání na vystoupení Zlatníčku si děti krátily na stanovištích, kde měly možnost poznat knihu knih Bibli a vymalovat si obrázky, které připomínaly biblické příběhy, anebo dozvědět se něco ze života sv. Petra a Pavla a zkusit si obrázkový kvíz. Ve čtvrt na osm zazpíval sbor pásmo písniček z pohádek a byl odměněn bouřlivým potleskem. Děti pak společně zapálily svíčky a vytvořily zářící srdce na podlaze kostela.

Pak jsme už netrpělivě čekali na velký pěvecký sbor, tentokrát z Vysoké školy ekonomické. Musica Oeconomica Pragensis je sbor složený převážně z mladých zpěváků. Některé skladby doprovázela Štěpánka Skalická na cembalo. Sbor vedou sbormistři manželé Spiritovi. Zazněly duchovní skladby a na závěr koncertu spirituály. Některé skladby a sólová vystoupení byla oceněná potleskem ve stoje. Posluchači si jistě odnesli krásný zážitek. Myslím, že i zpěváci byli rádi za vřelé přijetí a děkovná slova od jednotlivců.

Kostel pomalu utichal, lidé se rozcházeli. V poslední hodině zavítalo do kostela ještě několik párů a rodin, kteří byli zvědaví, jak to u nás v kostele vypadá. Zajímali se nejen o historii, současnost kostela a našeho společenství, ale i o praktické stránky víry.

Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili ať už jako organizátoři, účastníci programu anebo návštěvníci. Těším se na další společná setkání a zážitky. 

                                                                                               Eva  Maňhalová

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)