NOVÉNA K SV. ANEŽCE

03.11.2020 18:07

Na příští pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa sytila hladové, ošetřovala nemocné, povzbuzovala bezradné. Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale vím, že mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén (tj. devítidenním prosebným cyklem). Proto si dovoluji Vám nabídnout novénu ke sv. Anežce, s laskavým svolením nakladatelství Lípa. Text novény naleznete zde

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)