Odvolání P. Karola Laburdy z funkce výpomocného duchovního zbraslavské farnosti

04.02.2021 18:53

Dekretem ze dne 12. 1. 2021 odvolal kardinál Dominik Duka z funkce výpomocného duchovního pro farnost Praha-Zbraslav P. Karola Laburdu ke dni 1. 2. 2021. Místo toho dostane jiný částečný úvazek. Věřím, že ti, kteří mají důvod otci Karolovi poděkovat za to, co dobrého v naší farnosti během 5 let vykonal, budou mít ještě možnost tak učinit, a že jako host se tu ještě tento můj spolubratr v kněžské službě někdy objeví.

P. Jan Gerndt

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)