OMEZENÍ BOHOSLUŽEB PRO NEMOC P. J. GERNDTA

06.02.2016 15:18

KVŮLI HOSPITALIZACI DUCHOVNÍHO SPRÁVCE SE ODKLÁDÁ dříve plánované rozšíření bohoslužeb na Zbraslavi, k němuž mělo dojít od 15. února. Jsme rovněž nuceni odvolat mši svatou jak o Popeleční středě (10. 2.), tak na Den nemocných (11. 2.). Sobotní a nedělní mše svaté budou zajištěny, někdy však možná formou jáhenské bohoslužby slova s podáváním sv. přijímání.

Otec Jan věří, že toto opatření přijmete s porozuměním. Děkuje za Vaše modlitby a zájem!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)