ORA ET LABORA

19.03.2018 16:38

Prosíme ochotné bratry a sestry o pomoc: na Květnou neděli zveme na společnou adoraci, obětovanou za vyřešení složité situace čínských křesťanů v ČR, která bude probíhat v kapli sester karmelitek Dítěte Ježíše v ulici Karla Michala 50 oa 14 do 17 hodin.

Kdo by byl ochoten pomoci v sobotu 24. 3. s úklidem kostela sv. Jakuba, je zván na 9. hodinu dopolední.

Díky!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)