Oslava 160. výročí vysvěcení zlatnického kostela

12.10.2017 22:46

Zveme Vás na oslavy 160. výročí vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. Současná novorománská stavba byla dokončena roku 1857 a vysvěcena 11. listopadu: spodní část věže zůstala z původního menšího mnohem staršího chrámu. Také obraz sv. Dominika se sv. Petrem a Pavlem z hlavního oltáře pochází ze 17. století, stejně jako podstatná část jeho architektury.

Oslavy začnou v sobotu 4. listopadu v 16 hodin na místním hřbitově modlitbou za zemřelé stavitele, kněze i osadníky.

V neděli 5. listopadu Vás zveme na nevšední hudební zážitek - v rámci mše svaté v 8 hodin zazní Svatohubertská mše s lesními rohy. Následuje pohoštění.

Ve středu 8. listopadu bude sloužena v 18:15 mše svatá ke cti sv. Josefa, který je mj. patronem šťastné smrti, a požehnána jeho opravená socha.

Také další neděli 12. listopadu rovněž v 8 hodin bude zpívaná mše svatá s hudebním doprovodem, tentokrát Sboru sv. Jiří. Také tento den pozveme účastníky k malému občerstvení.

pozvánka na slavnostní mši.docx (9,8 MB)
Oslava_160_let_od_vysvěcení_zlatnického_kostela_sv (1).docx (13,3 kB)
 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)