Otevření Dolních Břežan v dohledu

05.07.2018 12:20

Již delší dobu probíhá velkorysá rekonstrukce komplexu zámku a kaple sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech. Farnost Zbraslav se na ní přímo nepodílí (není v jejím vlastnictví), máme však možnost sledovat vývoj restaurování exteriéru i interiéru kaple, kde od podzimu opět budeme zajišťovat konání pravidelných bohoslužeb. Kaple - dle již dřívějšího vyjádření generálního vikáře pražské arcidiecéze Mons. Zdenka Wasserbauera - bude sloužit kromě bohoslužeb výhradně církevním obřadům, případně příležitostným koncertům.

Pan kardinál Dominik Duka se účastní slavnostního otevření zámku (nyní hotelu) 20. září t. r. od 17 hodin. V pozvánce není zmínka o kapli: ta patrně bude otevřena o něco později. Budeme Vás informovat.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)