P. Pavel Žák - z nejhoršího venku

18.09.2015 18:29

Ve druhé polovině tohoto týdne došlo u P. Pavla ke zklidnění a opětovnému zlepšení jeho stavu. Byla mu odstraněna trubice z krku a dýchá již normálně a sám, jí normální stravu, posadí se sám na posteli a každý den (s pomocí chodítka) dojde stále dál. Po fyzické stránce je tedy vše na nejlepší cestě.

 

Po stránce psychické působí na první pohled zcela normálně. Komunikuje, není nijak zvlášť agresivní, spolupracuje s lékaři i personálem, procvičuje psaní a ode dneška (pátek 18. září) luští křížovky a sudoku. Ale: rychle přechází z reality skutečné do reality virtuální, kterou má vytvořenu ve své hlavě. Pak např. tvrdí, že je někde jinde než v nemocnici, že jezdí na výlety mimo Prahu atp.. Jakákoliv psychická zátěž tento stav prohlubuje. Je zřejmé, že mozek není zcela v pořádku a bude potřeba dlouhodobé práce specialistů. Léčba nebude krátkodobá, rok není zřejmě nijak přehnaná doba.

 

V pondělí bude z Rehabilitační kliniky Malvazinky převezen na jiné specializované pracoviště, kde mu budou provedena další potřebná vyšetření a nastavena medikace. V zájmu P. Pavla a jeho úspěšné léčby již rodina nebude sdělovat jeho lokalizaci. Toto je současně poslední zpráva, kterou píši na zbraslavký farní web. Nadále Vás budou informovat oprávnění reprezentanti farnosti.

 
Všechny Vás srdečně zdravím a ještě jednou děkuji za vše, co jste pro bratra udělali. Jeho jménem děkuji také za všechny Vaše modlitby, které mu zcela zřejmě velmi pomohly a stále pomáhají. 
 
Jiří Žák, bratr

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)