Pašije 2012 - Ohlasy

10.10.2014 00:00

                                                 

     Pan kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský byl pozván zbraslavskou farností a zbraslavským městským úřadem na provedení Pašijových her, které se konaly 22.4. v zámeckém parku na Zbraslavi. Pan kardinál pozvání přijal. Poté v krátkém dopisu, adresovaném panu Ing. Aleši Hánělovi, starostovi Zbraslavi, poděkoval za pozvání, vyjádřil svůj duchovní zážitek při zhlédnutí představení a velmi pozitivně zhodnotil spolupráci obce a farnosti. Na závěr dopisu udělil kardinál Dominik Duka panu starostovi Hánělovi osobní požehnání. 

 

Dopis pana kardinála Dominika Duky: Pašije 2012 - dopis.docx (423 kB)

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)