Pašije 2013

06.02.2013 15:36

Občanské sdružení ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE IČO 22743006

OZNÁMENÍ

Již třetím rokem pořádáme v zahradě zámeckého parku před kostelem sv. Jakuba st. na Zbraslavi, za účasti význačných profesionálních herců

(R.Mácha, S.Postlerová, J.Novotný, L.Žáčková, J.Pidrmanová, J.Mílová, P.Beretová, S.Oubram, J.Pejchal, O.Vlček)

a za výpomoci místních ochotníků a farníků

LIDOVÉ PAŠIJOVÉ HRY

Loňská osobní návštěva pana kardinála, monsignora Dominika Duky, primase pražského, dodala naší produkci nejen na významu, ale dala mu i posvěcení pokračovat v divadelní pastorační činnosti.

Jelikož dosavadní představení vzbudila mimořádný ohlas, ale ne všichni o pořádání her na Zbraslavi ví, dovolujeme si vás pozvat na letošní Velikonoční čas do zbraslavského parku. Máte na výběr ze dvou představení.

V sobotu 27.4. t.r., začátek v 15 h.

V neděli 28.4. t.r., rovněž v 15 h.

Představení trvá asi hodinu a čtvrt. Prostor je ozvučen, takže ze všech míst je dobře slyšet. Navíc se po dobu představení stanete lidem jeruzalémským, neboť aktéři se budou pohybovat přímo mezi vámi, netoliko diváky, nýbrž přímými účastníky umučení našeho Pána Ježíše Krista a jeho slavného zmrtvýchvstání.

Vstupné na představení je zcela dobrovolné. Dobrovolná a bez nároků na honorář je i účast profesionálních herců.

Jistě však chápete, že organizace her něco stojí: ať už dokonalé ozvučení hracího prostoru, zapůjčení kostýmů a rekvizit, nebo hracích pódií. Také doprava a bufet pro minimálně třicet účinkujících nejsou zanedbatelné. Nemluvě o povinné ostraze, přenosných WC, úklidu a dalších nezbytností.

Pokud se rozhodnete podpořit nás jakkoli vysokým sponzorským darem, máte naše Pán Bůh zaplať. Částku, prosím, zasílejte na bankovní účet České spořitelny:

2837323329/0800

Dopis (s případnými požadavky o potvrzení sponzorského daru za účelem slevy na daňovém přiznání, nebo za účelem bližších informací) zasílejte na adresu:

ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE, Vilímkova 259, Praha 516, PSČ 15600

 

nebo elektronicky na adresu: oldik@volny.cz

Fotografie z minulých ročníků můžete shlédnout na našich webových stránkách a také na adrese:

www: Zbraslav.info/fotogalerie/ Pašijové hry 2012

Pokoj Páně po celý rok 2013.

Výbor občanského sdružení ZP v součinnosti s farností Zbraslav.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)