Pašije 2013

06.05.2013 20:00

Již třetím rokem, ve dnech 17. a 18. dubna,  se konaly v prostoru zbraslavského zámeckého parku Lidové pašije aneb zrcadlo umučení a vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista. V těchto dnech byly Pašijové hry uvedeny již po čtvrté a po páté a obě provedení opět s úspěchem. Loňského roku pozvání přijal a představení zhlédl kardinal Dominik Duka a letos nás navštívil biskup Václav Malý, který shodně, jako loňského roku pan kardinál, shodnotil Pašijové hry velmi pozitivně. Není divu, když v řadách aktérů byli i význační profesionální herci. Zbraslavské pašije křísí tradici, která se po staletí držela spíše na vesnicích než ve velkých městech a v podobách prostých i vznešených. Zbraslavské pašije jsou výjímečné svou prioritou, neboť nikde v Praze se obdobné hry nekonají. Díky příznivosti rodině Bartoňů z Dobenína a představitelů  MČ Praha - Zbraslav jmenovitě pana Ing. Aleše  Háněla můžeme s radostí říct, že se rodí tradice, která má v historické, královské a křesťanské Zbraslavi, své opodstatněné místo.

 

Foto viz: Fotogalerie/Pašije 2013

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)