POBOŽNOST NA BANÍCH, POSVÍCENÍ NA HAVLÍNĚ, DUŠIČKY

02.10.2019 13:39

V sobotu 12. října od 14:30 u kapličky na Baních se spojíme ve společné pobožnosti ke cti Panny Marie. Autobusové spojení je linkami 129 a 318.

V neděli 20. října nás čeká obnovené svatohavelské posvícení v podobě (katolické) mše svaté v kostele na Havlíně od 11 hodin, za hudebního doprovodu Coro di Aula Regia. Organizujeme i odvoz méně pohyblivých věřících tam i zpět. Lze se přihlásit také na společný posvícenský oběd. Kontaktní osobou je paní Janetta Šamárková. V zámeckém kostele sv. Jakuba v ten den mše svatá nebude!

Bude při té příležitosti možné vidět obnovený interiér, jak jej vybavili a vyzdobili ukrajinští pravoslavní křesťané, jimž je nyní kostel pronajat. Další katolická bohoslužba je plánována na sobotu 2. listopadu od 16 h s tradičním výkropem hřbitova.  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)