Poděkování za Tříkrálovou sbírku

11.01.2019 14:05

Jako v mnoha dalších farnostech i u nás probíhala už tradiční Tříkrálová sbírka, konaná ve prospěch charitativních projektů. Jsme rádi, že se ukázala jak ochota tuto sbírku konat, tak štědrost těch, kdo byli osloveni, ať už při obcházení jednotlivých domů či bytů, nebo v kostele, kde byla nahrazena obvyklá sbírka pro farnost touto akcí. Loňského roku byla Zbraslav v objemu vybraných financí na druhém nebo třetím místě v celé Praze, za což se snad můžeme i trochu pochválit. Výsledky letošní sbírky budou známy do konce ledna, rádi Vás s nimi potom seznámíme.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)