Pořad ve Svatém týdnu ve zbraslavské farnosti

17.03.2016 17:53

O Květné neděli bude na začátku každé mše svaté žehnání ratolestí. Bohoslužby začínají v pravidelných časech. Příležitost ke svátosti smíření bude od 7:30 do 8:00 ve Zlatníkách, po skončení mše svaté ve Zvoli a během mše svaté na Zbraslavi.

V pondělí Svatého týdne se sejdeme ke slavení mše svaté na Zbraslavi v 16:30, předcházet bude modlitba růžence a zároveň příležitost ke svátosti smíření. 

V úterý se lze účastnit tridentské mše svaté od 17:30 se zpívanými latinskými pašijemi v kostelíku Narození Panny Marie v Malé Chuchli. Také tam předchází růženec a příležitost ke svaté zpovědi. 

Ve středu bude opět mše svatá na Zbraslavi v 16:30 s předchozí příležitostí ke svaté zpovědi a růžencem.

O Zeleném čtvrtku oslavíme ustanovení Eucharistie v 16:30 na Zbraslavi, v 17:00 v Dolních Břežanech a v 18:00 ve Vraném. Příležitost ke sv. zpovědi bude v tento den na Zbraslavi od 16 do 16:30 a ve Vraném po skončení večerní mše svaté.

Na Velký pátek zveme k pobožnosti křížové cesty do Zlatník na 15. hodinu. Obřady dne Umučení Páně budou konány na Zbraslavi v 16:30 a ve Vraném v 18:00.

Obřady velikonoční vigilie na Bílou sobotu večer započnou ve Vraném v 18 a na Zbraslavi ve 20 hodin.

Boží Hod velikonoční bude ve znamení pravidelných nedělních bohoslužeb (8:00 Zlatníky, 9:30 Zvole, 11:00 Zbraslav, 18:00 Vrané).

Na Pondělí velikonoční plánujeme mše svaté v 8:00 ve Zlatníkách a v 11:00 na Zbraslavi. 

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)