Potvrzení o daru pro daňové účely

02.01.2021 11:06

Jako každý rok, vystavíme na požádání potvrzení o daru pro církev, pokud byl poukázán v hotovosti nebo na účet zdejší farnosti. Pozor: některé platby došlé na účet jako "dar" nejsme s to pro nedostatek dalších dat identifikovat, tím méně potvrdit.

Z praktických důvodů proto prosíme buď e-mailem (jan.gerndt@centrum.cz) nebo na lístečku dodat do sakristie: jméno a příjmení, bydliště dárce, výši částky (pro fyzické osoby lze sečíst více položek) a přibližně dobu, kdy byla částka poukázána. Děkujeme!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)