POUTĚ A PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB

24.06.2016 21:09

V neděli 26. června v 8 hodin slavíme poutní bohoslužbu ke cti sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách za účasti Sboru sv. Jiří z Vraného.

V neděli 10. července oslavíme sv. Markétu Antiochijskou, pannu a mučednici, mší svatou ve Zvoli v 9:30.

V sobotu 23. 7. opět za účasti vranských zpěváků a zpěvaček oslavíme sv. Marii Magdalenu, patronku kaple v Dolních Břežanech, v 17 hodin.

V neděli 24. 7. bude pouť na Zbraslavi (Sv. Jakub) v 11 hodin: poděkujeme při ní za 60 let života P. Karola Laburdy a P. Pavla Žáka.

Program pravidelných bohoslužeb bude během prázdnin stabilní, na Zbraslavi se od 1. 7. zavádí také páteční mše svatá v 16:30. V sobotu 16. 7. - památka Panny Marie Karmelské - bude na Zbraslavi mše svatá v 9 hodin.

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)