Poutní putování okolím Zlatník v sobotu 23. 6.

14.06.2018 08:47

Podobně jako v minulých letech připravujeme u příležitosti blížícího se patrocinia kostela sv. Petra a Pavla putování po kapličkách a božích mukách v okolí Zlatník v sobotu 23. 6. Do nově opraveného zlatnického kostela možno přijít od 14:00, odchod ve 14:30. Zveme zejména rodiny s dětmi!

Poutní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla bude v pátek 29. 6. v 18:15. Nedělní 1. 7. nebude!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)