Pozvání k pouti s novoknězem

19.07.2019 22:02

Rádi Vás zveme na poutní slavnost sv. Maří Magdaleny do Dolních Břežan na sobotu 27. července od 18 hodin, je to první pouť od dokončení rekonstrukcí.  Celebruje P. Jan Gerndt. Po skončení bohoslužeb Vás čeká i malé pohoštění.

Ještě srdečnější pozvání se týká nedělní pouti u Sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi 28. července od 11 hodin, kdy mši svatou bude celebrovat i kázat novokněz P. Ondřej Kapasný, nyní farní vikář z Prahy-Smíchova. Bude příležitost získat novokněžské požehnání!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)