Pozvání na farní oběd

03.07.2016 19:15

U příležitosti oslavy jubilea P. Karola Laburdy a P. Pavla Žáka se uskuteční slavnostní farní oběd, na který jsou zváni všichni farníci zbraslavské farnosti. Zájemci se mohou přihlásit do příští neděle 10. 7. u paní Hany Dufkové na telefonním čísle 607 624 781, případně na emailové adrese: dufkovahana@seznam.cz nebo u hrajících varhaníků.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)