Pozvání na mše svaté v latinské tradiční formě

24.04.2018 14:21

Zveme Vás do zbraslavského kostela sv. Jakuba Staršího, kde bude 1. a 8. května odpoledne v 16:30 u oltáře Zbraslavské madony sloužena mše svatá tak, jak se po staletí (zcela jistě již za Karla IV. a po celou dobu působení cisterciáků na Zbraslavi až do dob poměrně nedávných) celebrovala. 

Latinský jazyk sjednocuje. Latinsky probíhají i dnes papežské mše, latina je úředním jazykem naší západní Církve. Nebojme se latiny - rozsah potřebný pro zvládnutí invokací a odpovědí není větší než angličtina pro ovládnutí počítačů a jiných přístrojů! 

Tzv. tradiční ritus, třebaže byl po r. 1969 dočasně zatlačen novodobými formami, nebyl nikdy oficiálně zrušen ani zakázán, jak výslovně napsal papež Benedikt XVI. v Motu proprio Summorum Pontificum ze 7. 7. 2007, jímž dává všeobecnou možnost jeho užívání jakožto "mimořádné formy římského ritu", který bývá doprovázen (i když nemusí) starobylými gregoriánskými chorálními zpěvy, jejich nápěvy byly mnohde převzaty i do textů přeložených do národních jazyků.

Po oba dny, tedy jak 1. tak 8. května, bude následovat mariánská májová pobožnost.  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)