Pozvánka k setkání biřmovanců a bohoslužbě k zahájení školního roku

01.09.2017 19:05

Zveme ty, kdo se připravují k svátosti biřmování, kterou bude ve farnosti udělovat biskup Václav Malý 15. října t. r., na setkání ve zbraslavském kostele sv. Jakuba v neděli 3. září od 16:30.

V pondělí 4. září zveme všechny farníky, ale zvláště učitele a děti, na mši svatouve zbraslavském kostele sv. Jakuba v 16:30 ke cti Ducha svatého. Děti dostanou upomínkový kalendář.

Během roku pak bude na děti pamatováno při každé nedělní mši svaté v 11 hodin, a to jak částí promluvy, tak drobnými liturgickými službami a obrázky. (Zvláštní "dětské mše" v tomto školním roce nebudou.) Noví zájemci o ministrantskou službu z řad chlapců i dospělých mužů jsou vítáni! 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)