Přání do Nového roku 2016

01.01.2016 06:52

Všem farníkům, všem návštěvníkům našich chrámů i všem čtenářům našich stránek přejeme požehnaný, plodný a ve zdraví duše i těla prožitý rok Páně 2016, pod ochranou Panny Marie Zbraslavské i všech nebeských přímluvců z rodu českých Přemyslovců.

Děkujeme za všechnu přízeň prokazovanou v uplynulém roce 2015 a prosíme o její zachování!

kanovník Mgr. Jan Gerndt, administrátor in spiritualibus

statutární zástupce Mgr. Vladimír Hudousek, administrátor in materialibus

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)