PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH KE KŘTU

04.05.2018 08:38

Zájemci o křest z řad dospělých, kteří se přihlásili u duchovního správce, se sejdou v neděli 13. května v 17 hodin v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi. V sobotu 19. 5. odpoledne budou oficiálně biskupem přijati mezi katechumeny zvláštním obřadem v katedrále sv. Víta. Křest samotný včetně svatého přijímání a biřmování se pak uděluje o velikonoční vigilii. Přípravy, na níž budeme probírat katechismus, Písmo svaté a život z víry, se mohou účastnit i další věřící. Budou vítáni! Termíny setkání budou oznamovány.

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)