Přípravné obřady našich katechumenů

04.04.2019 21:32

Dvěma našim dospělým katechumenům pomalu končí období přípravy. Po sérii přednášek a vnikání do života farnosti jim byly o třetí postní neděli symbolicky předány duchovní poklady Církve: modlitba Páně a vyznání víry.

O této páté postní neděli se sejdeme opět v kapli sester karmelitek od 16:45, aby v rámci bohoslužby slova přijali pomazání olejem křtěnců. Toto pomazání má symbolický význam: mají pocítit Boží ochranu proti pokušením a úkladům ďáblovým. Jako kdysi gladiátoři v římských arénách se natírali olejem, aby útočící soupeřova ruka nebo zbraň po jejich těle sklouzla, tak biskupem posvěcený olej je vyjádřením ochrany církve.

Zlého ducha se slavnostně odřeknou při obřadech velikonoční vigile ve zbraslavském chrámu, a po vyznání víry církve budou pokřtěni, ihned také biřmováni a přistoupí potom ke svatému přijímání. Mysleme na ně!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)