Program první postní neděle

10.02.2016 19:12

Sobotní mši svatou v 16 hodin v Dolních Břežanech bude celebrovat otec Antonín Ježek ze Žižkova.

Nedělní mše svaté v 8 ve Zlatníkách, v 9:30 ve Zvoli a v 11 hodin na Zbraslavi bude sloužit náš otec Karol Laburda. Křížovou cestu na Zbraslavi od 10:30 povede z pověření duchovního správce pan Vladimír Křikava. Večerní mši svatou ve Vraném nad Vltavou laskavě přebírá otec Henriko z Jílového.

Při všech bohoslužbách bude možné přijmout svátostinu popelce.

Pro všední dny nastávajícho prvního postního týdne se žádné bohoslužebné akce neplánují.

Příští neděli - 21. 2. - se koná sbírka zvaná Svatopetrský haléř na humanitární aktivity Svatého otce. Bohoslužby budou všude v obvyklou dobu. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)