První svaté přijímání a slavnost Těla a krve Páně

02.06.2020 12:38

V kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách přistoupí v neděli 7. června při mši svaté v 8 hodin poprvé ke stolu Páně ministrant Antonín Tomeček. Po skončení bohoslužeb po delší době uspořádáme farní kávu v přízemí na faře, případně i na zahradě.

Na Zbraslavi bude slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. června při mši svaté v 11 hodin.

Ve čtvrtek 11. června jsou zvláště pražští věřící zváni na Hradčany k oslavě Božího těla od 17 hodin. V ten den nebude večerní mše svatá v kapli sester karmelitek na Zbraslavi.

Vnější oslavu Těla a krve Páně u nás vykonáme formou adorace a svátostného požehnání v našich chrámech v neděli 14. června. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)