Rekapitulace vánoc 2018

10.01.2019 14:09

O vánocích nastává už tradičně velký zájem o bohoslužby, zejména tzv. půlnoční. Kněží i jejich pomocníci činí vše pro to, aby tomuto zájmu vyšli vstříc, ovšem někdy naplánovaný počet bohoslužeb přesahuje reálné možnosti, a pak stačí, když někdo z této sítě napnuté k prasknutí z nějakého důvodu vypadne (stačí krátkodobé onemocnění) a je z toho problém, ne-li rovnou průšvih. K tomu, aby mohla být půlnoční, je třeba nejen toho, kdo ji slouží, ale i varhaníka, kostelníka, zpěváka či zpěváků.

Letos již podruhé akutně onemocněl přímo o svátcích farář P. Jan Gerndt. Proto odpadla mše ve 22 hodin ve Zlatníkách a pouze se tam zpívala Rybova "Hej, mistře". (Zaplať Pán Bůh za ni!) Pro celebranta na půlnoční mši na Zbraslavi ve 24 hodin se muselo narychlo dojet do Prahy a pak ho zase odvézt. (Budiž čest obětavému p. Megelovi.) Oč jednodušší by byla situace, kdyby se např. Zbraslav spokojila se mší v podvečer Štědrého dne, jak tomu ostatně tady dlouhá léta bylo! Je opravdu neúnosné slíbit 2 bohoslužby ve 22 hodin a 2 ve 23 hodin a pak ještě jednu ve 24.

Na nejbližší farní radě bude proto už teď zváženo, jak rozdělit štědrovečerní a božíhodové bohoslužby časově i místně tak, aby byly rozumně zvládnutelné jak pro kněze, tak varhaníky a hudebníky. Ze svátečních návštěvníků třeba někoho pak napadne, že by místo Štedrého dne mohl přijít do kostela i jindy.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)