ŘÍJNOVÝ PROGRAM VE FARNOSTI

30.09.2016 19:57

Kromě pravidelných bohoslužeb zveme také ke společné modlitbě růžence: na Zbraslavi vždy v neděli od 10:30, v pondělí a v pátek od 16:00. Ve Zlatníkách bude každou středu od 18 hodin slavena mše svatá a po jejím skončení následovat růženec. Totéž ve Zvoli od 14. 10. každý pátek.

V rámci 13. ročníku Slavností Elišky Přemyslovny (11.-17. 10.) bude v úterý 11. října od 18:30 zahajovací koncert Frangula Chorus v kostele na Havlíně. Ve čtvrtek 13. října od 17 hodin v kostele sv. Jakuba scénické čtení z životopisu Karla IV. a ukázka modelu zničené přemyslovské hrobky Aula Regia s odborným komentářem a výkladem Jana Švestky. V sobotu 15. října od 16 hodin proběhne v kostele na Havlíně svatohavelská mše s doprovodem Sboru sv. Jiří z Vraného. V neděli 16. října pak bude sloužena v 11 hodin v kostele sv. Jakuba mše sv. za Elišku Přemyslovnu.

V kostele sv. Markéty ve Zvoli uvítáme v neděli 16. října v 9:30 pražského pomocného biskupa Karla Herbsta, který při mši svaté udělí dvěma farníkům svátost biřmování.

Během října bude ještě o sobotách, nedělích, a rovněž v pátek 28. 10. přístupný kostel sv. Jakuba v obvyklou dobu, tj. od 14 do 16:30.

Tradiční podzimní mariánská pobožnost u kaple na Baních bude v sobotu 8. října od 14:30.  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)