RORÁTY 2020

16.11.2020 17:59

Tak jako loni budou v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi během adventu (letos každou středu) v 6:30 slouženy u oltáře Panny Marie mše svaté doprovázené rorátními zpěvy z Kancionálu.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)