Rozšíření možnosti plnomocných odpustků pro zemřelé

21.10.2020 15:50

Apoštolská penitenciárie dne 11. ledna 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost České biskupské konference své dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.

Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: 

1. daný den přijmout eucharistii

2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé

3. pomodlit se na úmysl Svatého otce

4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď

                    + Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)