Seminář v Poslanecké sněmovně

09.05.2014 15:20

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na seminář v Poslanecké sněmovně k poctě české a polské královny Elišky Přemyslovny, vnučky krále Přemysla II. Otakara, dcery krále Václava II., matky Václava, později císaře Karla IV. a manželky krále Jana Lucemburského.  Eliška patří k nejvýznamnější českým ženám  a její zásluhy o českou státnost nemají v naší historii obdoby.

Zvláště dnes, kdy je české vlastenectví prázdným pojmem, je třeba takovéto osobnosti z českých dějin vyzdvihovat a jejich odkaz veřejnosti připomínat. Na semináři  budou vystupovat přední čeští historici a zástupci politické a duchovní reprezentace. Seminář se bude konat 3. června od 10:00 ve Státních aktech Poslanecké sněmovny a jsem velmi potěšen, že záštitu nad ním přijal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hámaček a ministr kultury ČR Daniel Herman.

Augustin Karel Andrle Sylor –poslanec Parlamentu ČR,   https://www.hnutiusvit.cz/osobnosti/paeddr-et-mgr-augustin-karel-andrle-sylor-pardubicky-kraj/

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)