Slavnost biřmování 28. června Zlatníky

21.01.2020 09:52

Biřmování - z německého "Firmung" - je označení pro jednu ze sedmi svátostí, jež ustanovil Kristus Pán. Vkládáním biskupových rukou a pomazáním olejem zvaným křižmo je pokřtěný upevněn ve víře, aby podle ni žil, ji hájil a proti nepřátelům spásy zmužile bojoval. Ve východních církvích se spojuje biřmování hned se křtem, v římskokatolické církvi bývá obojí časově odděleno, což ale ani v jednom případě nesnižuje důležitost této svátosti. 

Kdo tedy ještě nebyl biřmován, má ve vhodný čas vyhledat možnost přijetí této svátosti. Naposled se ve zbraslavské farnosti udílela v roce 2017. Letos by se tak mělo stát v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kam přijal pozvání pražský emeritní světící biskup Mons. Karel Herbst. 

P. Jan Gerndt žádá zájemce, aby se co nejdříve u něho přihlásili, neboť bude potřeba zvážit i formu a místo přípravy.  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)