SRPEN

04.08.2019 16:23

V druhém prázdninovém měsíci budou v naší farnosti v pracovní dny omezeny pravidelné bohoslužby pouze na kapli sester karmelitek, a to každý čtvrtek od 18 hodin.

Nedělní mše svaté (včetně sobotní v 18 hodin v Dolních Břežanech) jsou zachovány, avšak ve Zlatníkách bude nedělní mše svatá v 8 hodin pouze 4. a 18. srpna.

Děkujeme za Vaše pochopení potřeby čerpat dovolenou i ze strany kněží a varhaníků. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)