Stav jednání kolem obnovovaného sídla farnosti Zbraslav

15.03.2018 21:34

Po návštěvě generálního vikáře pražské arcidiecéze Mons. Zdenka Wasserbauera na Zbraslavi v neděli 11. března proběhla v úterý 13. března jednání mezi pronajímatelem prostor v čp. 472 na straně jedné a farnosti Zbraslav a Arcibiskupstvím pražským na straně druhé. Dosud nebyla nalezena shoda v délce nájemního vztahu. Přesto farnost podává žádost o grant u Magistrátu hl. města Prahy, z něhož by část rekonstrukce prostor mohla být uhrazena v případě, že grant bude schválen a dojde ke shodě s pronajímatelem předmětných prostor. Prosíme všechny, kterým záleží na obnovení farního sídla, o duchovní a morální přízeň. P. Jan Gerndt, farář   

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)