Stav P. Pavla Žáka - aktualizace

29.08.2015 11:56

P. Pavel Žák je již druhý týden probuzen z umělého spánku. K dnešnímu dni (sobota 29. srpna) udělal mnoho pokroků. 

Konečně mu opět fungují všechny životně důležité funkce jako dýchání, regulace krevního tlaku, trávení atd. Má již odstraněnu většinu sond a dalších prvků, které dosud zajišťovaly jeho přežití (i drenáž z hlavy je již pryč). Musí se znovu učit polykat, dýchat nosem a přijímat pevnou stravu. Stále ještě nemůže mluvit kvůli provedené tracheostomii (dýchání krkem za pomoci dýchací trubice), což ještě po dobu týdnů bude muset strpět. Je ochrnut téměř na celou levou stranu těla, nicméně podle lékařů je šance na nápravu. Pravou stranou těla pohybuje čím dál lépe a aktivněji i díky soustavně prováděné rehabilitaci přímo na lůžku.

Psychicky je ve stavu, který vzbuzuje velké naděje na postupný návrat do plnohodnotného života. Poznává své nejbližší, reaguje na rozhovor, sleduje lidi i prostor kolem sebe, dává najevo souhlas či nesouhlas pohyby hlavy, ovládá mimiku obličeje. Je patrné, že si uvědomuje kde je a proč a jaký je jeho stav. Zdá se, že situaci nevzdává a má vůli bojovat o své celkové uzdravení. Připravuje se jeho přesun z jednotky intenzivní péče v motolské nemocnici na specializované rehabilitační centrum v Praze nebo širším okolí.

Zajímavé je, že i přes několikanásobná vyšetření mozku (CT i magnetická rezonance) nejsou lékaři schopni zjistit příčinu krvácení. Konstatují, že nešlo o předpokládané hypertenzní krvácení, ale o krvácení z mozkových komor, které netypicky zasáhlo čelní lalok mozku. Atypický je podle nich i samotný průběh onemocnění (každá možná komplikace se přidala vždy v té nejtěžší formě). P. Pavel všechno překonal a jeho stav je od probuzení ze 14 dnů trvajícího umělého spánku lepší nad všechna očekávání. 

Nezbývá než poděkovat všem, kteří P. Pavla v jeho těžkých chvílích provázíte svými přimluvami a modlitbami a poprosit, abyste v tomto úsilí nepřestávali.

 

Jiří Žák, bratr

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)