Stav P. Pavla Žáka

17.08.2015 20:01

P. Pavel Žák byl v pondělí 3. srpna stižen náhlým a velmi intenzivním krvácením do mozku. Po rychlém převozu do pražské motolské nemocnice byl okamžitě operován a poté uveden do umělého spánku. 3 dny po operaci byl lékaři učiněn první pokus o jeho probuzení, ten ale musel být přerušen vzhledem k mnoha nastalým komplikacím (potíže s dýcháním, velmi nestabilní krevní tlak a stále stoupající nitrolební tlak). Pro snížení nitrolebního tlaku mu byla do lebky zavedena drenáž, pro usnadnění dýchání provedena tracheostomie (proříznutí otvoru pro dýchání přímo do dýchací trubice) a další zákroky. 

Výsledkem bylo zlepšení jeho stavu ve druhé polovině minulého týdne, bohužel přidala se nová komplikace - těžký zápal plic. V pátek minulého týdne stav P. Pavla Žáka nebudil moc nadějí. Lékaři přesto rozhodli o dalším pokusu o jeho probuzení. O víkendu se jim podařilo zvládnout zápal plic a dnes, v pondělí 17. srpna, již P. Pavel Žák začal nabývat vědomí, pravděpodobně již částečně vnímá, lépe dýchá a začíná reagovat na vnější podněty. Jeho stav je ale stále velmi vážný. Pokud se během tohoto týdne další pokus o jeho probuzení zdaří, dá se předpokládat ochrnutí minimálně na levé polovině těla, snad zachování schopnosti mluvit a myslet. Ani lékaři však neví s jistotou, v jakém stavu se probudí. 

Proto prosím, modlete se za něj, aby se stal zázrak a P. Pavel Žák přežil pokud možno v nadějné kondici a po event. dalším léčení a rehabilitacích (týdny až měsíce) se mohl úspěšně vrátit do běžného života. Jeho návrat do kněžské služby bude asi ještě náročnější a jen Pán Bůh ví, zda vůbec možný.

 

Jiří Žák, bratr

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)