Sváteční hudební doprovod

29.03.2018 16:41

Ve zbraslavském kostele sv. Jakuba budou na Velký pátek 30. 3. při obřadech od 18 hodin zpívány chorální pašije.

Ve Vraném účinkuje při obřadech velikonoční vigilie v sobotu 31. 3. od 19 hodin Sbor sv. Jiří.

Na Hod Boží velikonoční 1. 4. v 11 hodin přednesou při mši svaté  místní sólisté, sbor a orchestr Missu Sancti Raphaelis od Johanna Michaela Haydna.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)