Svátek sv. Václava v naší farnosti

21.09.2016 09:41

Na Zbraslavi bude v 9 hodin sloužena mše svatá a po jejím skončení vyjdeme k soše Dědice české země ke krátké pobožnosti. Týž den bude konána mše svatá také ve Zlatníkách, a to v 18 hodin. Před jejím začátkem se ozve po dlouhé době zvon - bohužel jediný, který po rekvizici za II. světové války ve veži zůstal. Po evangeliu a promluvě složí slavnostní slib členové Ekonomické rady farnosti. Náboženství na zlatnické faře v ten den nebude: tím více zveme rodiny k účasti na mši svaté. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)