Světový den nemocných

09.02.2019 09:39

V kostele sv. Jakuba na Zbraslavi bude možné v pondělí 11. 2. při mši svaté v 16:30 přijmout svátost pomazání nemocných. Podmínkou je, aby přijímající byl v milosti posvěcující (tedy ve stavu hodného přijetí svátosti živých) a byl skutečně nemocen nebo výrazněji oslaben. Svátost pomazání nemocných není prevencí, jako daleko spíše aktuální pomocí. Tato svátost se uděluje vložením rukou kněze a pomazáním čela a dlaní. 

Svátost pomazání nemocných by měli přijmout všichni katolíci, kteří vážněji onemocní: farář ochotně přijde udělit tuto svátost (popřípadě i svátost smíření a svaté přijímání) domů či do nemocnice, není-li tam zřízena místní duchovní služba). Tzv. nemocnicční kaplani působí již ve všech větších nemocnicích: jen je třeba chtít skutečného katolického kněze, nikoli pouze "kaplana" či "kaplanku", zřizované i jinými církvemi. Neostýchejte se o svátosti požádat, máte na to právo!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)