Ukončení sponzoringu

12.03.2016 13:48

Arcidiecézní charita sdělila, že projekt sponzoringu Patrika Nsubugy z Ugandy byl ukončen v souvislosti s dosažením jeho 25. roku věku i vzdělání.
Přiložila dopis od Patrika, který přeložili manželé Šulcovi a který zde předkládáme.
 

 

Drazí přátelé,

jsem velmi šťasten, že Vás, moje milé, mohu pozdravit. Jak se Vám daří?

Chtěl bych Vám říci, že tomu, čím jsem dnes, vděčím Vám. Častokrát se ve svém životě vracím zpátky a přemítám, jaký jsem byl a jaký jsem dnes. Dříve jsem byl zvyklý nosit roztrhané oblečení a teď si mohu sám koupit nové. A to vše díky Boží milosti, skrze kterou jste všichni dobrými samaritány.

Právě jsem dokončil zdravotnický kurz a jsem více než rád, že jsem při zkouškách dosáhl tak dobrého výsledku, které se mi zúročí.  Vzdávám slávu a čest Bohu, ale kdyby nebylo Vás, drazí přátelé, kteří jste mi podávali po celou tu dobu pomocnou ruku, nedosáhl bych toho, co nyní mám.

Svůj život mohu přirovnat k Jonášově situaci, jak spadl do moře utíkajíc před Božím záměrem, poté  připlula velryba, spolkla ho a po nějaké době vyplivla na břeh. Vy jste ta velryba, která mě jako chudého spolkla a pomyslně vyplivla do lepšího života, který mám teď. 

Každým okamžikem svého života budu vždy vzdávat slávu a čest Bohu za Vás, kteří jste ke mně byli tolik laskaví. Nechť Pán vždy žehná práci Vašich rukou.

Jste mou druhou rodinou a jsem za Vás velmi vděčný. Děkuji za nekonečnou lásku, kterou jste mi prokázali. Ve svých modlitbách zůstáváme spolu a Vy zůstáváte v mém srdci a stejně tak v mé mysli.

Právě jsem začal pracovat v mezinárodním zdravotnickém centru v Kampale, je to velmi dobré místo, všichni jsou neobyčejně vstřícní.  Sdílel jsem s nimi svůj životní příběh a musím říci, že i oni jsou Vám vděční za to, co jste do mě vložili.

Je mi líto, že toto je můj poslední děkovný dopis Vám, má rodino, ale přál bych si, abych zůstal v kontaktu se zbraslavskou farností, která ke mně byla tak dobrá. Když si uvědomím, že už s Vámi nebudu dále komunikovat prostřednictvím tohoto programu, jsem smutný, protože už s Vámi nebudu moci být tolik propojen. Modlím se k Bohu, aby mi dal sílu, tuto situaci zvládnout.

Má rodina společně s mými přáteli byli velmi šťastní, když jsem jim řekl, že se Vám chystám psát dopis, ale posmutněli, když zjistili, že tento děkovný dopis je poslední. Budeme se za Vás dále modlit. Věřím, že i přesto, že nebude pravděpodobně možné se s Vámi a s Vašimi dětmi sejít tady na Zemi, sejdeme se jistě v nebi, kde budeme společně chválit Pána, který učinil tolik dobrého.  Prosím zůstaňme v kontaktu prostřednictvím modlitby.

Co se týká mých plánů do budoucna, v květnu roku 2017 se chci vrátit zpátky do školy, kde si udělám diplom v ošetřovatelské službě. Dá-li Bůh, chtěl bych dosáhnout bakalářského titulu v anesteziologii. Má rodina se stále modlí, abych dosáhl kariéry v oblasti péče o nemocné.

Závěrem Vám celým svým srdcem a duší mnohokrát děkuji za všechnu tu dobrou práci a snažení pro změnu mého života.

Bůh žehnej Vám všem členům mé rodiny a nashledanou mí milovaní, bude mi chybět Vaše společnost, ale zůstaňme společně v modlitbách.

Děkuji mnohokrát, Váš člen rodiny Patrik

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)